Regulamin salonu

Regulamin
Regulamin Salonu Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .

Salon Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne powiązany ze stroną
internetową www.odnowa-leszno.pl właścicielem firmy jest Katarzyna Cygler NIP: 6972340761, REGON:368371330

e-mail: odnowa-leszno@wp.pl,
fb :Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne Insta:odnowaleszno

Klienci Salonu Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1. Salon Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne świadczy usługi przy ul.Królowej Jadwigi od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00

Kosmetolog : 08:00-15:00 i 08:00-17:00 praca zmianowa tygodniowo. Masażystka: 11:00-20:00

W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy w soboty i niedziele Salon jest nieczynny.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).

§ 2. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy w Salonie Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne są potwierdzane .

Otrzymają Państwo SMS 24 godziny przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z

informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się odbedzie

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie 15 minut lub więcej skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

2 .W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje odmówieniem wykonania zabiegów lub wpłaceniem zadatku na dana usługę przy umawianu usług w Salonie Odnowa.

§ 5. Karnety na zabiegi (1-6 zabiegów)

1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Salonu Odnowa nie później niż 48h przed planowaną wizytą.

2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

§ 6. Strefa ciszy

Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem

§ 7. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie Salonu Odnowa obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt. 2. Na terenie salonu obowiazuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu pracowników . W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

4. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądż ich prawni opiekunowie.

5. Klientka badź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie badż zniszczenie wyposażenia w Salonie Odnowa

6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 8. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Salon Odnowa działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w karcie zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Salonem są:

a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 603 480 353

b. adres e-mail: odnowa-leszno@wp.pl
c. fanpage na Facebooku:Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne

6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu Odnowa nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§9. Vouchery,

1. Bony dostępne w Salonie Odnowa masaż i zabiegi kosmetyczne są wydawane na określony czas( 2 miesiące) i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

Wszystkie zabiegi zabiegi z karnetu musze być wykonane do końca upływu terminu ważności vouchera .

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, kiedy straci on swoją ważność.

3. Bony, nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Bony nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Bony, można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

9. Jeżeli rezerwacja terminu odbyła się za pomocą bonu vouchera podarunkowego, a klient nie zjawił się w salonie to Voucher automatycznie traci ważność. Wówczas nie ma możliwości ponownej rezerwacji za jego pomocą. 

§ 10. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie nas

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do dwóch dni od wykonania zabiegu.

4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.

6. Każda reklamacja powinna być składana pisemnie.Rozstrzygana bedzie w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Lista rezerwowa

1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu Odnowa o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§12. Zamawianie i odbiór kosmetyków

1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.

2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.

4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§13. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Salonie Odnowa zapewniamy:
a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów, d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
j.dwie formy płatności: gotówka i karta płatnicza,

k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§14. Zmiany w Regulaminie

2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej :

www.odnowa-leszno.pl
Salon Odnowa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

4. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

5. Wszystkie osoby przebywające Salonie Odnowa zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

6. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Odnowa za przeprowadzony zabieg.

7. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

8. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 i obowiązuje do odwołania.