Masa? ba?k? chi?sk?

Wybierz cenę: 60.00140.00

Masa? z ba?k? chi?sk? Leszno – masa? w po??czeniu z ba?k? chi?sk? potrafi? przynie?? zaskakuj?co dobre efekty!

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Masa? ba?k? chi?sk? w Lesznie

Co to jest masa? ba?k? chi?sk??

Ba?ki to tradycyjna forma terapii stosowana w medycynie chi?skiej. Polega na u?yciu miseczek z ogniem, aby wytworzy? ssanie na sk?rze, aby usun?? zanieczyszczenia i pobudzi? kr??enie krwi.

Masa? ba?kami to rodzaj ba?ki, kt?ra wykonywana jest na plecach i szyi w celu pobudzenia kr??enia krwi i z?agodzenia b?lu. Terapeuta umieszcza miseczki na plecach i szyi, a nast?pnie u?ywa ognia do wytworzenia ssania.

Masa? ten mo?e by? wykonywany jako alternatywa dla akupunktury lub innego rodzaju terapii ba?kami.

Jak dzia?a terapia ba?kami chi?skimi?

Terapia ba?kami to staro?ytna chi?ska terapia medyczna, kt?ra wykorzystuje ssanie do wytworzenia pr??ni w fili?ance. M?wi si?, ?e korzy?ci z ba?ki wynikaj? z uwalniania toksyn, kr??enia krwi i regeneracji sk?ry.

Terapia ba?kami jest stosowana w Chinach od ponad 3000 lat. Jest cz?sto stosowany w leczeniu astmy i innych schorze? uk?adu oddechowego, ale mo?e by? r?wnie? stosowany jako cz??? og?lnego planu leczenia wielu schorze?.

Jakie s? najlepsze miejsca na masa? ba?k? chi?sk? w Lesznie?

Najlepsze miejsca na masa? ba?k? chi?sk? w Lesznie to salon Odnowa Leszno!

Salon Odnowa Leszno to jedno z najlepszych miejsc na masa? ba?k? chi?sk? w Lesznie. Oferuje szerok? gam? us?ug i zabieg?w, takich jak maseczki, depilacja woskiem i nie tylko.

Jaki jest koszt masa?u ba?k? chi?sk? w Lesznie?

Masa? ba?k? chi?sk? to staro?ytna praktyka stosowana od wiek?w. Jest to rodzaj masa?u, kt?ry polega na u?yciu miseczek, kt?re umieszcza si? na sk?rze, a nast?pnie podgrzewa.

Koszt kubka chi?skiego w Lesznie mo?e si? r??ni? w zale?no?ci od lekarza, miejsca i innych czynnik?w. Na przyk?ad mo?e wynosi? od 40 do 200 z?otych na sesj?.