Out of Stock

Drena? limfatyczny

Wybierz cenę: 80.00140.00

Drena? limfatyczny Leszno – fizjoterapia jest pomocna w wielu sytuacjach. Przyjd? do salonu Odnowa Leszno i daj sobie pom?c!

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Drena? Limfatyczne Leszno

Co to jest drena? limfatyczny i jak dzia?a?

Drena? limfatyczny to proces usuwania odpad?w i toksyn z organizmu. Odbywa si? to za pomoc? sieci w?z??w ch?onnych, kt?re s? ma?ymi strukturami w ciele, kt?re gromadz? i filtruj? p?yn limfatyczny.

G??wn? funkcj? uk?adu limfatycznego jest usuwanie odpad?w z organizmu. Odpady maj? posta? bakterii, martwych kom?rek tkanki i innych cz?stek, kt?re zosta?y przefiltrowane przez krwioobieg. Uk?ad limfatyczny wsp??pracuje z innymi uk?adami organizmu, aby pom?c wyeliminowa? nadmiar p?yn?w i substancji chemicznych z krwi i uwolni? je do p?ynu zwanego limf?

Jak drena? limfatyczny mo?e pom?c w 5 niesamowitych przypadkach u?ycia

Drena? limfatyczny to proces usuwania toksyn z organizmu i mo?e by? wykonywany na wiele sposob?w. S?u?y nie tylko do detoksykacji organizmu, ale tak?e do w?z??w ch?onnych, usuwania w?z??w ch?onnych i nie tylko.

Stwierdzono, ?e drena? limfatyczny pomaga w 5 niesamowitych przypadkach u?ycia:

-Zrzucanie nadwagi

-Zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie

– Usuwanie tr?dziku

-Zapobieganie cellulitowi

-Pomoc przy bezsenno?ci

Drena? limfatyczny w Lesznie – nowy spos?b na walk? z rakiem i chorobami przewlek?ymi

Uk?ad limfatyczny to sie? naczy? i narz?d?w, kt?re pomagaj? usuwa? z organizmu toksyny, nadmiar p?yn?w i inne niepo??dane substancje.

Drena? limfatyczny jest od wielu lat stosowany w leczeniu raka. Stwierdzono, ?e jest skuteczny w leczeniu wielu chor?b przewlek?ych, takich jak choroby serca i cukrzyca.

Drena? limfatyczny to alternatywne leczenie raka, kt?re wykorzystuje masa?, kompresj? i inne terapie w celu stymulacji naturalnego uk?adu limfatycznego organizmu.

Jak wybra?, kt?ry drena? w?z??w ch?onnych odpowiada Twoim potrzebom?

Istnieje wiele r??nych rodzaj?w system?w drena?u w?z??w ch?onnych, kt?re mo?na wykorzysta? do detoksykacji. Powiniene? przejrze? je wszystkie i wybra? ten, kt?ry najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Systemy drena?u limfatycznego:

– Ko?nierz: Jest to cienki gumowy ko?nierz z przymocowan? do niego rurk?. Jest noszony na szyi i dobrze przylega do szyi. Istniej? dwie rurki, po jednej z ka?dej strony ko?nierza, kt?re wychodz? spod ko?nierza i sp?ywaj? do worka lub butelki znajduj?cej si? pod nim. P?yn sp?ywa tymi rurkami do pojemnika pod nim lub do ust, je?li u?ywasz z nim ustnika.

– Mankiet: To urz?dzenie ma nadmuchiwany mankiet, kt?ry owija si? wok?? ramienia, klatki piersiowej lub szyi tu? nad miejscem.