Manicure Klasyczny – Odnowa Leszno

Manicure klasyczny Leszno – Odnowa Leszno Manicure klasyczny w Lesznie. Czym jest manicure klasyczny? Jest to nic innego jak klasyczny zabieg, kt?ry polega na skr?ceniu  i opi?owaniu p?ytki paznokcia. Zabieg jest naprawd? prosty i przyjemny. Po skr?ceniu i opi?owaniu p?ytki paznokcia przechodzimy do zamkni?cia ?usek paznokcia. Do tej czynno?ci pos?ugujemy si? pilnikiem. Kolejny etap to usuni?cie c??kami naro?ni?tych na p?ytk? sk?rek. Manicure klasyczny ko?czymy polerowaniem, malowaniem i na?o?eniem oliwki nawil?aj?cej.

Manicure klasyczny – dodatek

Manicure klasyczny to nie tylko podstawowe zabiegi upi?kszaj?ce Twoje paznokcie. W ofercie uzupe?niaj?cej manicure klasyczny oferujemy dodatkow? piel?gnacj?, kt?ra wzmacnia p?ytk? paznokcia profesjonaln? od?ywk?. 

Manicure klasyczny – dla kogo jest?

Manicure klasyczny oferowany w salonie Odnowa Leszno przeznaczony jest dla ka?dej kobiety i… m??czyzny. Przecie? nikt nie powiedzia?, ?e tylko kobiety mog? dba? o swoje paznokcie. W naszym salonie cz?sto obs?ugujemy m??czyzn w r??nym wieku. Z naszych us?ug korzystaj? m?odzi, jak i starsi m??czy?ni. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z manicure klasycznego w salonie Odnowa Leszno. Sprawd? nasz? ofert?!